Håndbok for trenere og lagledere

Trener i Vard

Denne håndboken er ment som et verktøy for trenere og lagledere i barne- og ungdomsfotballen i SK Vard Haugesund, og inneholder informasjon om hvilke oppgaver og retningslinjer en skal forholde seg til.

Innhold

Pensum barnefotball