BARNEFOTBALL

Påmelding serie

 • Sendes til jorn@vard.no innen 18. februar med kontaktperson (det vil årlig bli sendt ut purringer på e-post)

 • For 6- og 7-årsklassen må det bestemmes om det skal spilles "Turnering" eller "Serie"

 • 10-12 årsklassene må i tillegg bestemme nivå, fra 1 (høyest) til 3 (lavest)

Kamper

 • Kampoppsettet settes opp i starten av april av Vard i barnefotballen. Kampdagene er mandag, tirsdag og torsdag mellom 17-20.

 • Husk at kamptidspunktene må sendes ut til motstanderne i god tid.

 • Kontaktinfo om motstanderlagene finnes på FIKS (alle trenere og lagledere får tilgang til dette når dere er påmeldt i serien).

 • Dommere må dere selv sørge for. Vi dekker kr 100 pr kamp for eksterne dommere/klubbdommere, primært fra 10-12 år.

 • Kvittering klubbdommerregning

Treningstider

  • Det settes opp to ganger treningstid i løpet av året. For vintersesongen (november-mars) og sommersesongen (april-oktober).

  • Her må de yngste lagene påberegne gymsal i vintersesongen.

Utstyr

  • Alle spillere får utdelt drakt og shorts. Dette er klubbens eiendom og må innleveres hvis spilleren slutter eller bytter klubb.

  • Ved sesongslutt kan lagene samlet bytte inn i større størrelser: dette organiseres av trener/lagleder.

  • Lagene får utdelt nye baller, keeperhansker og medisinsk ved sesongstart. Nystartede lag får egen bag med en startpakke.

  • Treningsutstyr kan kjøpes på Macron Store Haugesund. Her får alle medlemmene 20% rabatt.

Lotteri / dugnad

  • Alle spillere fra 6-13 år får utdelt 40 skrapelodd for 800,- i august/september som selges innen utgangen av oktober (eller tilsvarende dugnad)

Cup

  • Vard arrangerer tre cuper for barnefotballen. Mars, oktober og desember. Alle Vard-lag deltar gratis. Her må lagene påberegne litt kakebaking og kioskvakter.

  • Vi dekker eksterne cuper for inntil 1500,- eller to cuper.

Spillerregistrering

  • Trenere/lagledere får tilgang til egen brukerside på vard.no, for registrering av spillere. Ut fra disse listene sendes det ut medlemskontingent og forsikringer vil bli ivaretatt.