A1 - A2

Økt 1

1) Oppvarming

20 min

2) Situasjonsøvelse 1

20 min

3) Situasjonsøvelse 2

20 min

4) Spill

30 min


Økt 2

1) Oppvarming

20 min

2) Situasjonsøvelse 1

20 min

3) Situasjonsøvelse 2

20 min

4) Spill

30 min