Sonemøte 2019

Barnefotball

 • Gi så mange barn som mulig en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel, både på trening og i kamp, og i trygge klubbmiljøer
 • Ingen skal stenges ute, uansett sosial og kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonshemning, alder og seksuell legning
 • Alle mennesker er like verdifulle selv om fotballferdigheten er forskjellig

Differensiering

 • «Ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning»
 • Del inn spillere – ulik modning → ulike utfordringer
 • Klubben må bestemme at vi skal differensiere
 • Meld på nok lag (5’er: max 8 spillere, 7’er: max 10 spillere)
 • Ha en plan for hospitering mellom årsklasser

Nivåinndeling 10-12 år

 • Nivå 1 – spilt lenge og mye sammen
 • Nivå 2 – spilt lenge
 • Nivå 3 – nybegynnere/nystartet lag/nye spillere som er kommet til

Grunnen:

 • Jevne kamper – finne rett nivå til laget – mestring i fokus (jevnbyrdige lag)
 • Mestringsorientert FORAN resultat

Jevnbyrdighet

Hvorfor anbefaler NFF jevnbyrdige lag i barnefotballen?

 • I fotball vil jevnbyrdige lag fremme både mestring og utvikling
 • Jevnbyrdighet mellom lagene gir bedre tilpasset utfordringer. Spillerne må gjøre sitt beste for å få det til.
 • Eks. En klubb har 25 stk gutter på 10 år. (7`er fotball)
 • Hvor mange lag skal man melde på? Og hvilket nivå?
 • NFF sin anbefaling er da, 3 JEVNE lag på det nivået lagene ligger på.
 • Mestring FORAN resultat gir bedre utvikling
 • TRYGGHET + MESTRING = TRIVSEL OG UTVIKLING

Spillformer 2019

Klasser, spilltid og organisering

 • 6 årsklasse: 3er fotball – 2 x 15 minutter
  • 10 x 15 meter
 • 7 årsklasse: 3er fotball – 2 x 20 minutter
  • 10 x 15 meter
 • 8-9 årsklasse: 5er fotball – 2 x 25 minutter
  • 20x30 meter
 • 10 årsklasse: 7er fotball – 2 x 25 minutter
  • 30x50 meter
 • 11 årsklasse: 7er fotball – 2 x 30 minutter
  • 30x50 meter
 • 12 årsklasse: 9er fotball – 2 x 30 minutter
  • 9er 12 årsklasse: 40-50 x 58-64 meter
  • Målstørrelse: 7er mål

Seriespill og kampdager

6-12 årsklassene: seriespill satt på foreslått dato

Foreslåtte spilledager:

 • 6 -10 år spiller på onsdager
 • 11 og 12 år spiller på tirsdager

Kampavvikling kan avtales internt mellom lagene

 • G/J – 6 og 7 år – kan melde på i serier
 • G/J – 6 og 7 år – kan melde på i turneringsspill
 • G/J – 6 og 7 år - (kun for de som spiller klubb arrangerte turneringer)

Treningsøkta.no

 • Gratis for alle klubber
 • Ferdiglaget treningsøkter for alle aldre
 • Bibliotek av øvelser
 • Annet fagstoff
 • Trenervett
 • Regler
 • Fair play
 • Trenerkurs

Avvikling av kamper

Huskeliste til hjemmekamp

Før kampen (arrangør)

 • ledig bane
 • ta kontakt med motstander i god tid – avtal kamp
 • ta kontakt med dommer
 • vester til bortelag (v draktlikhet)
 • penger til dommer?
 • sjekk at garderober er ledig og ryddet
 • baller (kamp og oppvarming)
 • ta i mot gjestende lag, og dommere
 • har alle leggbeskyttere?

Fair play-møtet

I en fotballkamp skal glede, mestring, jevnbyrdighet og god oppførsel dominere.

Derfor innfører vi et Fair play-møte i forkant av kampstart i barne- og ungdomsfotballen.

Trenerne er de viktigste rollemodellene for god eller dårlig oppførsel på og rundt banen.

Fair play-møtet skal både skape en felles forståelse og være forpliktende.

Retningslinjer

Ekstra spiller i 3er, 5er og 7er

Når differansen i en kamp blir 4 mål, kan det laget som ligger under sette inn en ekstra utespiller.


Det innføres frisoner i femmer- og sjuerfotball ved igangsetting fra keeper ved målspark

Avvikling av kamper

Regler

Spilleregler og retningslinjer for spill på små baner finner man på fotball.no

Eks.

Målspark

 • 5er: Ballen kan ikke kastes/sparke ballen over midtlinjen
 • 7er: Likt som 5er, MEN ved redning kan keeper kaste/sparke ballen over midtlinjen.

Dommer i barnefotballen

 • Veileder for de yngste – dommer for de eldre
 • Vurder nivået – legg lista riktig
 • Spilleregler på fotball.no
 • Vær kledd som en ”dommer”
 • Lagleder/trener bør ikke være dommer

Prosedyrer ved skader (og lidelser)

 • Ved alvorlige skader ring 113 eller legevakt
 • Alle skader skal rapporteres via elektronisk skademeldingsskjema www.fotballforsikring.no (så snart som mulig etter at skaden har skjedd)
 • Skader skal alltid rapporteres til Idrettens skadetelefon (987 02 033)
 • App - Skadetelefonen
 • Hovedregel: Dette MÅ gjøres før behandlingen kan starte.

Påmelding av lag ved sesongstart

Husk at når klubben melder på lag, så MÅ alle de voksne som har en rolle rundt laget meldes på i FIKS.

 • lagleder
 • trener
 • alle som har en rolle på laget

Finner ikke svaret? Kontakt:

Merete Nesvik – ansvarlig barnefotball NFF Rogaland

90 40 14 16

merete.nesvik@fotball.no

Jorunn Einarsen –ansvarlig kamp/serie oppsett barn og ungdom

41 40 22 69

jorunn.einarsen@fotball.no

Heidi Austigard Østerhus – Ansvar Konkurranseavdeling -Serie og kamp

92 63 66 90

heidi.osterhus@fotball.no

Svein Gunnar Hermansen – ansvarlig kamp/serie oppsett senior

47 61 67 72

svein.hermansen@fotball.no

Fair Play - foreldrevettregler