Kampgjennomføring

Kampen

Alle som er syke eller har symptomer skal bli hjemme.

Alle personer tilstede på kampen skal registreres med navn og telefonnummer.

 • Hvert lag registrere sine spillere og sitt støtteapparat og eventuelle tilskuere.

 • Listen over de som var tilstede beholdes i 10 dager etter kampen, for mulig smittesporing.

 • Kampverten skal påse at dette gjøres og eventuelt gjøre dette for eget lag.


Maks 200 personer på et fotballanlegg samtidig, dette gjelder spillere og publikum.

Trenere, ledere, dommere og andre funksjonærer som står for gjennomføringen av kampene regnes ikke som en del av deltakerantallet.

- Se regler for baneinndeling.

Begrens antall personer som blir med på kamp utover laget til et minimum. Lag og publikum skal holde seg innenfor sine oppmerkede områder. Regelen om en meters avstand gjelder også på innbytterbenken og på reisen til og fra kamp.

Det skal være faste grupper på maksimalt 20 spillere, som på trening.

Regler for baneinndeling

 • Med banen menes kamparealet og innbyttersonene.

 • Med anlegget menes summen av baner, innbyttersoner, publikumssoner, garderober, kiosk o.l som har samme adresse.

 • Dersom det deles anlegg med flere idretter skal fotballavdelingen være ansvarlig for fotballaktiviteten i tråd med NFFs retningslinjer.

 • NFF anbefaler at aktiviteten i idrettslag med flere idretter som bruker samme idrettsanlegg koordineres gjennom hovedlaget.

Kampverten

Kampvertrollen har blitt enda viktigere som følge av Koronapandemien


Hjemmelaget skal stille med en kampvert til alle kamper.


Kampvertens hovedansvar er å påse at kampen gjennomføres etter retningslinjene beskrevet i Koronahåndbokens kapittel for

kampgjennomføring herunder særlig:

 • Merking av bane med tilhørende soner. Se regler for baneinndeling.

 • Sørge for at alle på kampen forholder seg til 1metersregelen så lenge de ikke spiller selv.

 • Sørge for at alle tilstede på kampen er registrert med navn og kontaktinfo.

 • Vi anbefaler at hvert lag registrerer sine for seg.

 • Registreringen skal beholdes i 10 dager etter kampen for mulig smittesporing.