Organisasjonen

Organisasjonskart

Ansatte

Rune Lothe

Daglig leder

rune@vard.no

Jørn R. H. Lilleng

Kontorsjef

jorn@vard.no

Elias J. Kerchaoui

Akademisjef

Styret

Leder: Håkon Vevang

Nestleder: Petter Nistad

Styremedlem: Gisle Stødle

Styremedlem: Elisabeth Valen

Styremedlem: Unni Hilt

Varamedlem: Kjell Sternhoff

Varamedlem: Siv Kristin Olsen

KLubbens råd

Hans Høie

Ole A. Glette

Randi Vågenes

Per Ørpetveit

Arne Langøen

Rune Thuestad

Sportslig utvalg

Petter Nistad

Håkon Vevang

Rune Lothe

Kolbjørn Fosen

Kjell Sture Jensen

Morten Skogland

Bjørn Helge Aass

Barne- og ungdomsutvalg

Leder: Bjørn Helge Aass

Rekrutteringsansvarlig: Bjørn Helge Aass

Medlem: Glenn Kolberg

Fair play-ansvarlig: Adrian Helgesen

Dommeransvarlig: Naser Alinejad

Trenerveileder barnefotball: Morten Skogland

Kontrollkomitè

Hans Høie

Finn Nistad

Bjørn Røvær

Vardmodellen

Leder: Oddbjørn Skartun

Astrid Hausken

Roma Nesse

Jan Heiberg

Turneringskomitè

Janne Helle Thorsen

Jan Heiberg

Kjartan Øvstedal

Eva Sternhoff

Kamparrangementskomitè

Leder: Ole A. Glette

Heidi Hagland

Tore Risanger

Arnt Fredheim

Kjartan Øvstedal

Raymond Saltvedt

Ottar Susort

Anleggs- og dugnadskomitè

Leder: Atle Sternhoff

Finn Nistad

Svein Olav Underhaug

Svein Waage

Magnus Bua

Hans Høie

Basarkomitè

Leder: Kjell Underhaug

Arne Kaarstad

Thias Thuestad

Svein Kallevik

Terje Stråbø

Ole Tørring

Karmsundutstillingen

Leder: Jeanette Heiberg

Marianne Høie

Bente Ørpetveit

Gunvor Voraa Nistad

Tove Sternhoff

Bente Døsen

Ellen Indbjo

Eldbjørg Brandtzæg

Fredrik Bjørgen