Treningsreglement

Treningsoppstart

Oppdatert 8. juni

Vard har nå, i likhet med de fleste andre klubbene i landet startet opp med organiserte treninger.

Her finner dere gjeldende og oppdaterte regler for trening i korona perioden.

Fotballens koronavettregler

 • Føler du deg syk, bli hjemme
 • Maks 20 spillere per gruppe
 • Det bør være en leder til stede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til fotballens koronavettregler.
 • Ballen, kjegler og annet utstyr skal rengjøres jevnlig
 • Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter kan benyttes
 • Husk gode rutiner for håndhygiene
 • Barn og unge under 20 år kan kjempe om ballen, så lenge det er innad i faste grupper.
 • Alltid minst en meters avstand så lenge vi ikke spiller fotball.
 • Unngå unødvendig nærkontakt i form av high fives, jubling i klynge osv.

Vards reglement

 • Ingen med sykdomssymptomer eller som er i risikogruppen tillates å komme på trening
 • Treningstid tildeles av klubben, lagene avslutter treningen 15 minutter før oppsatt tid
 • Møt opp max 5 minutter i forkant og forlat området umiddelbart etter trening
 • Parkering (bil og sykkel) nærmest mulig treningsbane
 • Vardhuset er stengt
 • Hver bane kan ha max 50 personer, hvorav spillere deles inn i grupper på max 20 stk med 1 trener
 • Den voksne med hovedansvar for treningen har ansvar for rengjøring av utstyr og evt gjennomføring av rotasjon
 • Den voksne med hovedansvar kan gå inn på Vardhuset å hente ut og levere inn lagets utstyr før og etter trening


Regler Vardhallen

 • Ikke gå gjennom Vardhuset for å komme inn til hallen. Bruk inngangen fra parkeringsplassen (vest).
 • Husk en meters avstand også når dere kommer og går.
 • Foreldre får ikke være i hallen under trening.
 • Spytting forbudt.
 • Alle skal vaske/sprite hendene når de kommer og går. Det står dispensere rett innenfor døren.
 • Det vil stå bøtter med såpevann til bruk for rengjøring av utstyr.


Baneinndeling

Anbefalte grenser for antall spillere / ledere på:

 • 11-er bane: 50 spillere/ledere
 • 7/9-er bane: 25 spillere/ledere
 • 5-er bane: 15 spillere/ledere
 • Ballbinge: 6 spillere

Retningslinjer til spillere

 • Møt opp til riktig tid, max 5 minutter før treningstart, ferdig kledd i treningstøy
 • Hold minimum 1 meter avstand til andre spillere før og etter trening
 • Forlat området umiddelbart etter trening
 • Forbudt å spytte


Retningslinjer til trener med hovedansvar

 • Renhold av utstyr før og etter trening jfr NFF sine retningslinjer
 • Ha med såpevann til rengjøring av baller og utstyr (ta gjerne med Antibac)
 • Ansvar for utstyret. Dvs hente det ut fra Vardhuset, all bruk og plassering under trening, vasking og levere inn på Vard huset etter trening.
 • Være ansvarlig for at det er nok voksne til stede på trening (minst 1 voksen pr 20 barn)
 • Være ansvarlig for å tilrettelegge treninger som kan gjennomføres innen smittevernsreglene
 • Planlegge organisering/inndeling i grupper på forhånd - hvis det er flere spillere enn tillatt plass på banen så må også dette organiseres (påmelding første-mann-til-mølla, fordele spillerne på ulike dager etc)
 • Skal avslutte trening minimum 10 minutter før neste økt starter


Retningslinjer til foreldre

 • Snakk med barna om hvilke regler som gjelder, og at konsekvens av at reglene ikke overholdes (i tillegg til smittefaren) kan være at treningene blir stengt igjen
 • Vurdèr risiko (dersom noen i nær relasjon er i risikogruppen er det kanskje lurt å stå over)
 • Hvis dere transporterer barna til og hjem fra trening, parkèr nærmest mulig inngang til banen de skal trene på
 • Hvis dere har mulighet til å hjelpe til under trening så setter trenere/lagledere pris på å få beskjed
 • Hvis dere ikke har en funksjon under trening, så oppfordrer vi til å ikke bli stående og se på