Regler prøvespill og overganger

Regler for prøvespill og overgang

Det kreves skriftlig godkjenning fra nåværende klubb for at en spiller skal tillates å delta i trening med annen klubb.

Kravet om skriftlig godkjenning følger av Overgangsreglementet § 1-3 og gjelder generelt for alle aldersgrupper.

Etter denne bestemmelsen kreves nåværende klubbs skriftlige tillatelse for at en spiller skal kunne delta i trening for en annen klubb jf. § 1-3 syvende ledd:

”Når overgang er registrert av NFF, kan spilleren delta i privatkamp og trening for ny klubb. For øvrig kan ikke spiller delta for annen klubb i privatkamp eller trening uten skriftlig tillatelse fra klubben han/hun har spilletillatelse for.”

I tilfeller der en overgangsforespørsel er påbegynt, men overgangen ennå ikke er registrert og fullført, kreves det dermed skriftlig tillatelse fra tidligere klubb for at spiller skal kunne delta i trening for ny klubb. Kun en melding fra ny klubb til spillerens nåværende klubb om deltagelse i trening/prøvespilling er ikke tilstrekkelig.

Overgangsreglementets §§ 4 og 6 regulerer fremgangsmåten som skal benyttes ved overganger:

Overgangsbestemmelser for spillere under 15 år:

§ 4-1. Før spilleren kontaktes med tanke på overgang, skal ny klubb på etterviselig måte sende skriftlig underretning til nåværende klubb og spillerens foresatte. Nåværende klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt.

Overgang/utlån av amatørspiller over 15 år - Henvendelse spiller i annen klubb

Før det kan gjøres henvendelse til spiller i annen klubb med sikte på overgang/utlån, skal ny klubb på etterviselig måte sende skriftlig underretning til nåværende klubb. Nåværende klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt. Etter at nåværende klubb er underrettet, skal det gå minst to dager før spilleren kan kontaktes.

Bestemmelsene i §§ 4 og 6 gjelder kun for overgangssituasjonen og sier ikke noe om det som gjelder der det er snakk om trening. For de sistnevnte tilfeller må en derfor falle tilbake på den generelle regel i § 1-3 som altså krever nåværende klubbs aksept. En ren orientering er således ikke tilstrekkelig.